NASZE REALIZACJE

DSO, SAP, SSWiN, KD, AUTOMATYKA

WORD Łódź

WORD Łódź

Realizacja „Zaprojektuj i Wykonaj” Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Lista Systemów zaprojektowanych i wykonanych przez Naszą firmę na obiekcie: Instalacja Elektryczna Rozdzielnice Oświetlenie Parkingów, Placu manewrowego, terenu zewnętrznego. SSP Oddymianie SSWiN Sterowanie bramą wjazdową Sterowanie szlabanem CCTV Kontrola Dostępu Zasilanie główne

UPS – Gwarantowane Zasilanie

UPS – Gwarantowane Zasilanie

Zasilacz awaryjny, zasilacz bezprzerwowy, zasilacz UPS (ang uninterruptible power supply – niezakłócone zasilanie energią) – urządzenie lub system, którego funkcją jest utrzymanie zasilania innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego. Dostarczamy, Serwisujemy oraz uruchamiamy Zasilacze awaryjne.