NASZE REALIZACJE

DSO, SAP, SSWiN, KD, AUTOMATYKA

UPS – Gwarantowane Zasilanie

UPS – Gwarantowane Zasilanie

Zasilacz awaryjny, zasilacz bezprzerwowy, zasilacz UPS (ang uninterruptible power supply – niezakłócone zasilanie energią) – urządzenie lub system, którego funkcją jest utrzymanie zasilania innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego. Dostarczamy, Serwisujemy oraz uruchamiamy Zasilacze awaryjne.